SØG
 


< Tilbage
Kvalitetsstyring
 

Med et omfattende kvalitetsstyringssystem sikrer vi, at Valsemøllens produktionsenheder overholder både myndighedskrav, BRC-krav og naturligvis ikke mindst kundekrav.
Kvalitetsstyringssystemet omhandler alle væsentlige aktiviteter på vores produktionsenheder. Vi har bl.a. valgt at fokusere på følgende områder inden for arbejdsprocesser og produkter: 

God produktionspraksis
Vi arbejder hele tiden med at sikre den mest optimale produktionspraksis på vores produktionsenheder. 

Fødevaresikkerhed og sporbarhed
Vores kvalitets- og sporbarhedssystem betyder, at vi i tilfælde af fejl i et vilkårligt leverandør- eller produktionsled kan finde frem til de produkter, det drejer sig om.

Høj produktkvalitet 
God produktionspraksis, fødevaresikkerhed og høj produktkvalitet er essentiel for at imødekomme vores kunders krav om produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige markedsbetingelser.

Som en del af vores kvalitetsstyringssystem benytter vi bl.a. et eksternt akkrediteret laboratorium, som foretager diverse produktanalyser.

VALSEMØLLEN A/S - HAVNEGADE 58 - 6700 ESBJERG / SANDVADSVEJ 14 - 4600 KØGE - TLF.: 7610 3300 - FAX: 7610 3301 - E-MAIL: INFO@VALSEMOLLEN.DK